Poradenství/Psychoterapie

INDIVIDUÁLNÍ poradenství/psychoterapie v délce 50 min/ 1100 Kč

PÁROVÉ poradenství/psychoterapie v délce 60 min/ 1600 Kč (vedené 1 nebo 2 odborníky)

SYSTEMATICKÉ RODINNÉ poradenství/psychoterapie v délce 75 - 90 min/ 1800 Kč

RODINNÉ PORADENSTVÍ/PSYCHOTERAPIE NAŘÍZENÉ SOUDEM/OSPODEM v délce 75 - 90 min/ 2000 Kč

SKUPINOVÉ poradenství/psychoterapie v délce 90 min s frekvencí 1x za 14 dní/ 700 Kč za osobu (tato služba je zahájena při minimálním počtu 8 zájemců)

V MIMOŘÁDNÉM TERMÍNU po 19. hodině, víkendy, svátky + 50 % z uvedených cen

  

 Dohoda o poskytované službě

Nejsme zdravotnické zařízení, proto neposkytujeme zdravotní služby. Nejsme ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami.

Ovšem od roku 2022 jsme zapojeni do projektu zdravotních pojišťoven, které přispívají na péči o duševní zdraví.

Pro objednání této služby použijte prosím telefon: +420 737 829 829. Jedná se kontakt na Mgr. Karolinu Homolovou, který Vám tuto možnost financování může nabídnout v příp. volné kapacity. 

Seznam registrovaných terapeutů najdete ne:

https://dusevnizdravi.vzp.cz/seznam-terapeutu/  

Přehled příspěvků zdravotních pojišťoven na duševní zdraví:

VZP – až 5000 Kč / 10 setkání ročně; pro děti od 7 let a dospělé

ZPMV – až 4000 Kč; pro děti i dospělé

ČPZP – až 2500 Kč; pro dospělé

ZPŠkoda – až 2000 Kč; pro dospělé

Bližší informace najdete např. na https://plzenskazastavka.cz/prispevky-pojistoven-na-podporu-prevence-dusevniho-zdravi-v-roce-2023/ 

 

 

Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině:

Potřebujete psychologickou pomoc v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině a nemůžete si ji dovolit? Řekněte si o terapie zdarma v rámci sbírky #hlavunadvodou. Veškeré informace najdete na https://www.terapie.cz/.

Diagnostika

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Diagnostika kognitivních schopností, výukových obtíží

2 - 3h. vyšetření

1h. konzultace

3500 Kč

SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Diagnostika specifických poruch učení, výukových a výchovných obtíží, školní zralosti

2 - 3h. vyšetření

1h. konzultace

3500 Kč

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Volba SŠ, VŠ, vhodného pracovního zařazení

3 - 4h. vyšetření

1h. konzultace

4500 Kč

DIAGNOSTIKA PSYCHICKÝCH VLASTNOSTÍ

Prožívání, temperament, motivace, postoje dospělých (mimo intelektu)

4 - 5h. vyšetření

1h. konzultace

5000 - 5500 Kč

 

Prožívání, temperament, motivace, postoje dětí (mimo intelektu)

2 - 3h. vyšetření

1h. konzultace

4000 - 4500 Kč

Administrativa

Potvrzení o probíhající službě - 300 Kč

Zpráva o průběhu poradenské péče - 500 Kč

Odborný posudek z vyšetření - 1500 Kč

Odborný posudek z péče pro soud, OSPOD aj. - 2000 Kč

Platba

Platba je možná v hotovosti na místě nebo na číslo účtu:

  • 833989001/5500 (Mgr. Homolová)
  • 202998948/0300 (PhDr. Mejstříková)
  • 287197305/5500 (Mgr. Bukvajová)
  • 2242781048/3030 (Mgr. Klímová)
  • 235692400/0600 (Mgr. Elias)
  • 1021329213/5500 (Mgr. Bureš)

Objednaný termín konzultace je vždy závazný. Může se stát, že Vám nějaká událost neumožní se na konzultaci dostavit, v takovém případě je nutné dát vědět 1 den před termínem konání sezení, aby Váš termín mohl využít jiný zájemce. V případě, že se nedostavíte na sezení a předem se včas neomluvíte, tzn. 24 hodin předem, bude Vám účtována celá částka.

Četnost setkání, jejich obsah a průběh je věcí dohody mezi námi. Samozřejmostí je respekt a úcta ke klientovi, důvěrnost informací a zachování mlčenlivosti. Výjimkou je zde jen ohlašovací povinnost trestného činu, která plyne ze zákona. Údaje z dokumentace klienta se mohou dostat ke třetím osobám jen v případě rozhodnutí soudu v trestním řízení.

 

Platnost ceníku od 1. 6. 2024