Další vzdělávání pedagogických pracovníků

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA CHOMUTOV
MGR. KAROLINA HOMOLOVÁ
AKREDITACE MŠMT Č.J.: MŠMT – 28419/2015-1-712

Nabídka DVPP pro 1. pololetí školního roku 2022/2023

VŠE O ŽÁCÍCH SE SYNDROMEM ADHD ANEB ĎÁBLÍK VE TŘÍDĚ

Datum konání: 5. 11. 2022 od 9.00 hod.

Cena kurzu pro 1 účastníka: 950,- Kč

KURZ REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

Datum konání: 23. 9., 8. 10., 21. 10., 4. 11. a 12. 11. 2022 vždy od 8.30 hod.

Cena kurzu pro 1 účastníka: 5 000,- Kč

PRIMÁRNÍ PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY

Datum konání: 12. 1. 2023 od 9.00 hod.

Cena kurzu pro 1 účastníka: 1 300,- Kč

Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že v 2. pololetí škol. r. 2022/2023 plánujeme realizovat ZÁKLADNÍ KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Přihlášky zasílejte na dvppchomutov@gmail.com, kam můžete rovněž směřovat i své příp. dotazy.

Nabidka-dvpp-1-pol-2022-2023

Prihlaska-dvpp-1-pol-2022-2023

Nabidka-dvpp-2022-2023-akce-na-klic-skole