Nabízené služby

Individuální poradenství

Každý z nás se může dostat do situace, kdy pociťuje nespokojenost v některé oblasti svého života, aktuálně nebo dlouhodobě.  Není projevem slabosti nebo neschopnosti požádat o pomoc, podporu, motivaci a doprovázení v takové situaci.  Našim cílem není udílet rady a návody, ale nabízet otázky a pomáhat hledat a nacházet vaše vlastní odpovědi, schopnosti k řešení, k naplňování vašich přání a potřeb.

 • Nejste spokojeni ve svém životě?
 • Chcete zlepšit kvalitu svého života?
 • Ocitli jste se v náročné životní situaci?
 • Potřebujete radu a podporu?
 • Chcete se ujistit ve svém rozhodování?
 • Pociťujete osobní krizi?
 • Chcete pracovat na svém osobním růstu a sebepoznání?

Párové poradenství

Párové poradenství se, jak již je z jejího názvu patrné, zabývá především partnerskou (nejen manželskou) dvojicí a jejich potížemi v soužití. Jedním z nejdůležitějších cílů párové terapie je poskytnout klientům náhled na současné soužití a hledání nových možností, vyhovujících pro oba partnery.

V párové terapii se pracuje většinou s oběma partnery, ale může se pracovat i pouze s jedním z nich a v sezení se orientovat na manželský nebo partnerský vztah.

Rodinné poradenství

Cílem rodinného poradenství je podpora otevřené komunikace, sdílení, interakce, toho, co v rodině funguje, řešení společných úkolů, pomoc při vytváření rodinných dohod a pravidel, pomoc při hledání vnitřních zdrojů rodiny. Konečným cílem je zlepšení kvality rodinného soužití, stabilizace rodinného prostředí, vytvoření bezpečné rodinné komunikační platformy.

Je to vždy racionální náhled, co klientům v terapii pomáhá? Víme, že mnoho zkušeností zůstává nevysloveno, v terapii zkoušíme vytvořit podmínky, aby ještě nevyslovené mohlo být řečeno. Část terapeutického dění zůstává v rámci terapeutického vztahu mimo jazyk a na té úrovni s ní pracujeme.

Mnoho problémů ve vztazích se vytváří a udržuje v jazyce. V terapeutickém rozhovoru se mohou měnit, ztratit tíži nebo se rozplynout. Vyprávění je aktivní proces, který je v terapeutickém rozhovoru rozvíjen; klient dostává křídla. Vyslovené dobré zkušenosti získávají pro klienty novou kvalitu reality a stávají se pro ně zdroji.

Skupinové poradenství

 Skupinová terapie využívá skupinovou dynamiku. Na rozdíl od individuální terapie, která je postavena na vztahu klient – terapeut, skupinová terapie využívá oboustranné komunikace mezi terapeutem a členy skupiny, ale rovněž mezi členy skupiny navzájem. Terapie vede k lepšímu sebepoznání a uvědomění si vlastních potřeb. Můžete zde nalézt podporu, prostor pro sdílení svých problémů, naslouchání, akceptování, učení. Je zaměřena na práci s osobními tématy.

 

Cíle:

 • najít vztah sám k sobě a druhým
 • naučit se pracovat na sobě
 • seberealizovat se, porozumět sám sobě
 • zlepšit komunikační dovednosti
 • být šťastný a spokojený ve svém životě

Důležité informace:

 • skupina bude složená z maximálního počtu 10 členů a 2 terapeutů
 • terapeuti i členové skupiny jsou vázáni mlčenlivostí, což platí
 • pro veškeré informace, které jsou na skupině probírány.
 • skupina pracuje na základě dohodnutých pravidel tak, aby se
 • každý cítil svobodně a zároveň bezpečně