Poradenství/Psychoterapie

INDIVIDUÁLNÍ poradenství/psychoterapie v délce 60 min/ 900 Kč

PÁROVÉ poradenství/psychoterapie v délce 60 min/ 1000 Kč (vedené 1 nebo 2 odborníky)

SYSTEMATICKÉ RODINNÉ poradenství/psychoterapie v délce 60 min/ 1000 Kč

RODINNÉ PORADENSTVÍ/PSYCHOTERAPIE NAŘÍZENÉ SOUDEM/OSPODEM v délce 60min/ 1200 Kč

SKUPINOVÉ poradenství/psychoterapie v délce 90 min s frekvencí 1x za 14 dní/ 600 Kč za osobu (tato služba je zahájena při minimálním počtu 8 zájemců)

V MIMOŘÁDNÉM TERMÍNU po 19. hodině, víkendy, svátky + 50 % z uvedených cen

 

Cenově zvýhodněné balíčky pro službu poradenství/psychoterapie (3 sezení pro klienty s frekvencí sezení min. 1x/14 dní)

Platba cenově výhodných balíčků probíhá vždy po předchozí dohodě.

individuální – 2550 Kč                       párové – 2800 Kč                   rodinné – 2800 Kč

 

 

 Dohoda o poskytované službě

Nejsme zdravotnické zařízení, proto neposkytujeme zdravotní služby. Nejsme ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami.

Ovšem od roku 2022 jsme zapojeni do projektu VZP ČR „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“, kdy pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR starší 7 let mohou nyní nově čerpat příspěvek až 5000 Kč na podporu svého duševního zdraví. Pro zapojení do programu je nezbytné vyžádat si PŘEDEM na klientském pracovišti VZP ČR nebo na e-mailové adrese opatrujse@vzp.cz vydání „Poukazu“.  První sezení lze absolvovat až po datu vystavení „Poukazu“, přičemž navazující setkání musí proběhnout nejpozději do 30. 11. 2022. Více informací naleznete na https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku/.

Pro objednání na tuto službu použijte prosím telefon: +420 737 829 829 (Mgr. Karolina Homolová)

 

Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině:

Potřebujete psychologickou pomoc v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině a nemůžete si ji dovolit? Řekněte si o terapie zdarma v rámci sbírky #hlavunadvodou. Veškeré informace najdete na https://www.terapie.cz/.

Diagnostika

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Diagnostika kognitivních schopností, výukových obtíží

2 - 3h. vyšetření

1h. konzultace

1900 Kč

SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Diagnostika specifických poruch učení, výukových a výchovných obtíží, školní zralosti

2 - 3h. vyšetření

1h. konzultace

1900 Kč

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Volba SŠ, VŠ, vhodného pracovního zařazení

3 - 4h. vyšetření

1h. konzultace

2200 Kč

DIAGNOSTIKA PSYCHICKÝCH VLASTNOSTÍ

Prožívání, temperament, motivace, postoje dospělých (mimo intelektu)

4 - 5h. vyšetření

1h. konzultace

3500 Kč

 

Prožívání, temperament, motivace, postoje dětí (mimo intelektu)

2 - 3h. vyšetření

1h. konzultace

2500 Kč

Administrativa

Potvrzení o probíhající službě - 300 Kč

Zpráva o průběhu poradenské péče - 500 Kč

Odborný posudek z vyšetření - 1000 Kč

Odborný posudek z péče pro soud, OSPOD aj. - 1200 Kč

Platba

Platba je možná v hotovosti na místě nebo na číslo účtu:

  • 833989001/5500 (Mgr. Homolová)
  • 202998948/0300 (PhDr. Mejstříková)
  • 287197305/5500 (Mgr. Bukvajová)
  • 2242781048/3030 (Mgr. Klímová)
  • 235692400/0600 (Mgr. Elias)
  • 1021329213/5500 (Mgr. Bureš)

Objednaný termín konzultace je vždy závazný. Může se stát, že Vám nějaká událost neumožní se na konzultaci dostavit, v takovém případě je nutné dát vědět 1 den před termínem konání sezení, aby Váš termín mohl využít jiný zájemce. V případě, že se nedostavíte na sezení a předem se včas neomluvíte, tzn. 24 hodin předem, bude Vám účtována celá částka.

Četnost setkání, jejich obsah a průběh je věcí dohody mezi námi. Samozřejmostí je respekt a úcta ke klientovi, důvěrnost informací a zachování mlčenlivosti. Výjimkou je zde jen ohlašovací povinnost trestného činu, která plyne ze zákona. Údaje z dokumentace klienta se mohou dostat ke třetím osobám jen v případě rozhodnutí soudu v trestním řízení.

 

Platnost ceníku od 1. 4. 2023