Ceník

Nejsme zdravotnické zařízení, proto neposkytujeme zdravotní služby. Nejsme ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami.

Na základě posledních vládních opatření platných od 27. 12. 2020 jsme byli nuceni naši provoznu uzavřít. Našim klientům v současné době poskytujeme služby formou online setkání či terapie za chůze (walk and talk therapy). Ceny služeb se nemění, jsou stejné, jako kdyby se uskutečnilo osobní setkání na našem pracovišti (viz. níže). 

Poradenství

 • Individuální poradenství v délce 60 min / 600 Kč (750 Kč v případě, kdy si klient přeje realizovat online setkání, přestože je možné se potkat osobně v prostorech provozovny)
 • Párové poradenství v délce 60 min / 750 Kč (vedené 2 odborníky)
 • Rodinné poradenství - úvodní sezení (zaměřené na  seznámení se s celým rodinným systémem, rodinnou anamnézou)  před zahájením individuálního poradenství pro některého z členů rodiny v délce 60 min / 650 Kč
 • Systematické rodinné poradenství v délce 60 min / 750 Kč (vedené 2 odborníky)
 • Rodinné poradenství nařízené soudem/OSPOD 60 minut/900 Kč
 • Skupinové poradenství v délce 90 min s frekvencí 1x za 14 dní / 450 Kč za jedno skupinové sezení za osobu (tato služba je zahájena při minimálním počtu 8 zájemců)
 • Konzultace v mimořádném termínu  (po 19. hodině, víkendy, svátky) + 50% z výše uvedených cen
 • Sezení v délce 60 min zahrnují 50 min sezení a 10 min organizační záležitosti

Diagnostika

 • Speciálně-pedagogické vyšetření (diagnostika specifických poruch učení, výchovných a výukových potíží, školní zralosti) - 1400 Kč
 • Psychologické vyšetření (diagnostika kognitivních funkcí (intelekt, paměť, pozornost aj.), diagnostika osobnosti, 1400 Kč
 • Komplexní vyšetření osobnostního profilu - 2800 Kč
 • Vyšetření kariérového poradenství (volba střední, vysoké školy, vhodného pracovního zařazení) - 1800 Kč
 • Diagnostika stylů učení a doporučení vhodné strategie při učení - 1400 Kč

Sepsání odborného posudku z vyšetření – 600 Kč

Sepsání odborného posudku z péče pro soud/OSPOD - 900 Kč

Zpráva o průběhu poradenské péče - 300 Kč

Potvrzení o probíhající službě - 150 Kč

Platba:

v hotovosti na místě nebo na číslo účtu: 833989001/5500 (Mgr. Homolová)

                                                                202998948/0300 (PhDr. Mejstříková)

                                                                287197305/5500 (Mgr. Králíčková)

                                                               190092566/0300 (Mgr. Klímová)

                                                                235692400/0600 (Mgr. Elias)

                                                                1021329213/6100 (Mgr. Bureš)

Cenově výhodné balíčky:

Platba cenově výhodných balíčků probíhá vždy po předchozí dohodě.

Zvýhodněná platba individuálních konzultací:

3 setkání / 1755 Kč

Zvýhodněná platba párových konzultací:

3 setkání / 2025 Kč

Zvýhodněná platba rodinných konzultací:

3 setkání / 2025 Kč

                                                                   

Objednaný termín konzultace je vždy závazný. Může se stát, že Vám nějaká událost neumožní se na konzultaci dostavit, v takovém případě je nutné dát vědět 24 hodin před termínem konání sezení, aby Váš termín mohl využít jiný zájemce. V případě, že se nedostavíte na sezení a předem se včas neomluvíte, bude Vám účtována celá částka za sezení

Četnost setkání, jejich obsah a průběh je věcí dohody mezi námi. Samozřejmostí je respekt a úcta ke klientovi, důvěrnost informací a zachování mlčenlivosti. Výjimkou je zde jen ohlašovací povinnost trestného činu, která plyne ze zákona. Údaje z dokumentace klienta se mohou dostat ke třetím osobám jen v případě rozhodnutí soudu v trestním řízení.

Ceník je platný od 1.4.2019