Ceník

Nejsme ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami.

Poradenství

 • Individuální poradenství v délce 60 min / 600 Kč
 • Párové poradenství v délce 60 min / 750 Kč (vedené 2 odborníky)
 • Rodinné poradenství - úvodní sezení (zaměřené na  seznámení se s celým rodinným systémem, rodinnou anamnézou)  před zahájením individuálního poradenství pro některého z členů rodiny v délce 60 min / 650 Kč
 • Systematické rodinné poradenství v délce 60 min / 750 Kč (vedené 2 odborníky)
 • Rodinné poradenství nařízené soudem/OSPOD 60 minut/900 Kč
 • Skupinové poradenství v délce 90 min s frekvencí 1x za 14 dní / 450 Kč za jedno skupinové sezení za osobu (tato služba je zahájena při minimálním počtu 8 zájemců)
 • Konzultace v mimořádném termínu  (po 19. hodině, víkendy, svátky) + 50% z výše uvedených cen
 • Sezení v délce 60 min zahrnují 50 min sezení a 10 min organizační záležitosti

Diagnostika

 • Speciálně-pedagogické vyšetření (diagnostika specifických poruch učení, výchovných a výukových potíží, školní zralosti) - 1400 Kč
 • Psychologické vyšetření (diagnostika kognitivních funkcí (intelekt, paměť, pozornost aj.), diagnostika osobnosti, 1400 Kč
 • Komplexní vyšetření osobnostního profilu - 2800 Kč
 • Vyšetření kariérového poradenství (volba střední, vysoké školy, vhodného pracovního zařazení) - 1800 Kč
 • Diagnostika stylů učení a doporučení vhodné strategie při učení - 1400 Kč

Sepsání odborného posudku z vyšetření – 600 Kč

Sepsání odborného posudku z péče pro soud/OSPOD - 900 Kč

Zpráva o průběhu poradenské péče - 300 Kč

Potvrzení o probíhající službě - 150 Kč

Platba:

v hotovosti na místě nebo na číslo účtu: 833989001/5500 (Mgr. Homolová)

                                                                202998948/0300 (PhDr. Mejstříková)

                                                                287197305/5500 (Mgr. Králíčková)

                                                               190092566/0300 (Mgr. Klímová)

Cenově výhodné balíčky:

Platba cenově výhodných balíčků probíhá vždy po předchozí dohodě.

Zvýhodněná platba individuálních konzultací:

3 setkání / 1755 Kč

Zvýhodněná platba párových konzultací:

3 setkání / 2025 Kč

Zvýhodněná platba rodinných konzultací:

3 setkání / 2025 Kč

                                                                   

Objednaný termín konzultace je vždy závazný. Může se stát, že Vám nějaká událost neumožní se na konzultaci dostavit, v takovém případě je nutné dát vědět 24 hodin před termínem konání sezení, aby Váš termín mohl využít jiný zájemce. V případě, že se nedostavíte na sezení a předem se včas neomluvíte, bude Vám účtována celá částka za sezení

Četnost setkání, jejich obsah a průběh je věcí dohody mezi námi. Samozřejmostí je respekt a úcta ke klientovi, důvěrnost informací a zachování mlčenlivosti. Výjimkou je zde jen ohlašovací povinnost trestného činu, která plyne ze zákona. Údaje z dokumentace klienta se mohou dostat ke třetím osobám jen v případě rozhodnutí soudu v trestním řízení.

Ceník je platný od 1.4.2019