Další vzdělávání pedagogických pracovníků

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA CHOMUTOV
MGR. KAROLINA HOMOLOVÁ
AKREDITACE MŠMT Č.J.: MŠMT – 28419/2015-1-712

Nabídka DVPP pro školní rok 2021/2022

VŠE O ŽÁCÍCH SE SYNDROMEM ADHD ANEB ĎÁBLÍK VE TŘÍDĚ

Datum konání: 28. 4. 2022 od 8.00 hod.

Cena kurzu pro 1 účastníka: 950,- Kč

KURZ REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

Datum konání: 5. 3., 18. 3., 2. 4., 22. 4. a 14. 5. 2022 vždy od 8.30 hod.

Cena kurzu pro 1 účastníka: 4 500,- Kč

SPOLUPRÁCE UČITEL – ASISTENT PEDAGOGA ANEB VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE

Datum konání: 4. 2. 2022 od 9.00 hod.

Cena kurzu pro 1 účastníka: 950,- Kč

Přihlášky zasílejte na dvppchomutov@gmail.com, kam můžete rovněž směřovat i své příp. dotazy.

Nabídka-DVPP-2-pol-2021-2022

Přihláška-DVPP-2-pol-2021-2022

Nabídka-DVPP-2-pol-2021-2022-akce-NA-KLÍČ-ŠKOLE