Soukromá psychologická praxe

Nejsme zdravotnické zařízení, proto neposkytujeme zdravotní služby. Jsme odborný tým, který nabízí poradenské služby klientům všech věkových kategorií. Nejčastěji se ve své praxi setkáváme s klienty, kteří řeší aktuální životní krizi (rozvod, úmrtí, ztráta zaměstnání, finanční potíže – zadlužení, ztráta smyslu života), náročné rodinné a partnerské situace, dále například klienti, jejichž aktuální prožívání je doprovázeno stavy úzkosti, depresí, rozlady. Do praxe přicházejí také rodiče, kteří hledají pomoc při výchově a vzdělávání svých dětí. Poradenství se nezabývá pouze výše uvedeným, ale také se zaměřuje na klienty, kteří chtějí zdokonalit a rozvíjet svůj potenciál a dále se rozvíjet (oblast práce, volnočasových aktivit).

Svým klientům nabízíme být jejich průvodci v náročné životní situaci, poskytnutí podpory a hledání různých řešení a nalezení vhodné cesty.

Psychologické poradenství si klade za cíl překonání psychologických potíží klienta, nebo rozvoj jeho osobnosti. Může jít o poradenství rodinné, manželské, sexuologické, v meziosobních problémech, při zvýšené pracovní zátěži či jiném stresu atd. Na rozdíl od psychoterapie, se kterou se často prolíná, se nepokouší o obtížnou změnu osobnosti dotyčného nebo jeho "vyléčení" a zaměřuje se na aktuální potíže. Psychologické poradenství je svým způsobem přítomno i v dalších poradenských oblastech - při pomoci hendikepovaným lidem je důležitou složkou překonání psychologických potíží vzniklých samotným hendikepem, při hledání práce nezaměstnanému je naopak důležité dodání sebevědomí a motivace k práci.

Mimořádné opatření vlády od 22. 11. 2021

Milí klienti, naše pracoviště dodržuje mimořádné opatření vlády, a proto Vás prosíme, abyste měli při vstupu do naší provozovny, až na výjimku dětí do dovršení 12 let věku, připraveno k nahlédnutí vždy jedno z níže popsaných potvrzení (viz. obrázkové schéma). Předem Vám moc děkujeme.