DVPP

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA CHOMUTOV
MGR. KAROLINA HOMOLOVÁ
AKREDITACE MŠMT Č.J.: MŠMT – 28419/2015-1-712

Nově nabízíme následující akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky:

KLIMA TŘÍDY (Mgr. Homolová)

Datum konání: 9.4. 2016 od 9:00

Cena kurzu pro 1 účastníka: 650,- Kč

JAK UČITEL A ŽÁK KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLI ANEB JAK POSÍLIT SOCIÁLNÍ KOMPETENCE UČITELE A ŽÁKA (Mgr. Homolová, Mgr. Tóthová)

Datum konání: 2. 4., 16. 4. a 30. 4. 2016, vždy od 9:00

Cena kurzu pro 1 účastníka: 1600,- Kč

KOMUNIKACE SE ŽÁKEM V OBDOBÍ PUBERTY ANEB ŽERTY PUBERTY (Mgr. Homolová)

Datum konání: 12. 3. 2016 od 9:00

Cena kurzu pro 1 účastníka: 600,- Kč

KÁZEŇ a KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY (Mgr. Homolová)

Datum konání: 21.4. 2016 od 9:00 a 5. 5. 2016 od 12:00

Cena kurzu pro 1 účastníka: 1000,- Kč

PRIMÁRNÍ PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY (Mgr. Tóthová)

Datum konání: 28.4. 2016 od 13:30

Cena kurzu pro 1 účastníka: 400,- Kč

STYLY SOUČASNÉ MLÁDEŽE SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH RIZIKA (Mgr. Tóthová)

Datum konání: 3. 3. 2016 od 13:00

Cena kurzu pro 1 účastníka: 500,- Kč

ŠIKANA – DIAGNOSTIKA, PREVENCE, INTERVENCE (Mgr. Tóthová)

Datum konání: 17. a 24. 3. 2016 (2 x 4 hodiny)

Cena: 800,- Kč celkem

VŠE O ŽÁCÍCH SE SYNDROMEM ADHD ANEB ĎÁBLÍK VE TŘÍDĚ (Mgr. Hurníková, PhDr. Mejstříková)

Datum konání: 5. 3. 2016 od 9:00

Cena: 650,- Kč celkem

JAK OPTIMÁLNĚ NASTAVIT VZDĚLÁVACÍ PODMÍNKY VZHLEDEM K ÚROVNI INTELIGENCE ŽÁKA (Mgr. Hurníková, PhDr. Mejstříková)

Datum konání: 19. 3. 2016 od 9:00

Cena: 650,- Kč celkem

SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE - INTERVENCE PEDAGOGA (Mgr. Hurníková, PhDr. Mejstříková)

Datum konání: 21. 5. 2016 od 9:00

Cena: 700- Kč celkem

V případě zájmu proškolení pedagogického sboru  lze oslovit lektora a domluvit si individuální termín školení mimo výše uvedené termíny.

Úhrada za kurz se provádí :

1.hotově nejpozději v den konání vzdělávacího programu

2.bankovním převodem na základě faktury vystavené dle uvedených fakturačních údajů

Storno přihlášky na vzdělávací program: Pokud objednatel zruší účast na kurzu, nejpozději však 14 dní před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že objednatel zruší účast na kurzu méně jak 14 dní před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud objednatel zruší účast v den konání kurzu, nemá nárok na vrácení kurzovného. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo listovní zásilkou) stornování kurzu.

Osvědčení: Všechna nabízená školení jsou akreditována MŠMT ČR. Subjekt je akreditován jako instituce pod č.j. MŠMT – 28419/2015-1-712. Po absolvování vzdělávacího programu obdrží frekventant OSVĚDČENÍ.

Přihlášku zašlete prosím buď naskenovanou (i s podpisem účastníka) na emailovou adresu uvedeného lektora nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky.

Emailové adresy lektorů:

kamila.mejstrikova@seznam.cz

Kamila.Toth@seznam.cz

katerina.hurnikova@gmail.com

kajahomka@seznam.cz